С приемането на Закона за държавния бюджет ще бъдат осигурени над 30 милиона лева за реализиране на инфраструктурни проекти във Враца.

Близо 10 милиона лева ще бъдат инвестирани за основния ремонт на уличната мрежа в квартал „Бистрец“.

В село Згориград ще стартира реконструкцията на водопроводната мрежа и ще се изгради нова канализация. Осигурените средства от държавния бюджет са в размер на 22 милиона лева.