Трудова борса ще се проведе на 20 март от 10.00 часа в сградата на ДНА на ул. „Христо Ботев” № 48. Събитието е организирано от Дирекция „Бюро по труда“.

Работодатели от сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството ще бъдат на място. Присъстващите могат да се запознаят с дейността на фирмите участници и работодателите, както и да получат предложения за работа.

Информация относно обучения, организирани от Дирекция „Бюро по труда“, също ще бъде представена на трудовата борса.