Добри практики от Норвегия в областта на кръговата икономика бяха представени на информационно събитие в Добрич, в което се включиха представители на местния бизнес, общинската администрация и представители на регионалната структура на КНСБ.

Събитието беше организирано от Стопанска камара - Добрич, в рамките на проект „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд – SDSD“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (Innovation Norway). Проектът се изпълнява от Българската стопанска камара (БСК) в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Норвежката конфедерация на синдикатите (LO) и Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO).

За популяризиране на опита на Норвегия бяха направени презентации по теми като:

  • Постигане на целите на Зелената сделка – примерът на Норвегия
  • Стратегия за пластмасите на Норвегия
  • Кръгова икономика – добра практика на норвежката индустрия
  • Устойчивост на храните – норвежка политика и опит
  • Разработване на ESG доклад
  • Норвежкият план за действие за климата

В рамките на настоящия проект успяхме да идентифицираме различни добри модели от Норвегия, които считаме, че могат да бъдат приложими и в българската реалност. Това са модели в областта на кръговата икономика, стратегията за пластмасите (в частност – пластмасовите продукти за еднократна употреба) и, разбира се – Европейската зелена сделка“, сподели Мартин Стоянов, ръководител на проекта.

Според Владимир Димитров, експерт „Индустрия и околна среда“ в Българската стопанска камара, законодателството – и в Европа, и в България, е прекалено динамично, което е притеснително за индустрията. „Тъкмо бизнесът се настрои да работи по един начин, в следващия момент (след 2-3 години) трябва да започне да работи по друг начин, а адаптацията на индустрията е процес, който отнема време. Затова норвежкият опит ни беше полезен – поглеждайки през погледа на Норвегия, много по-ясно можем да откроим и проблемите у нас“, каза Владимир Димитров.

По време на информационната среща лекторите – експерти с дългогодишен опит в областта на политиките по опазване на околната среда, отговориха на множество въпроси от страна на местния бизнес. Интересът беше насочен преди всичко към проблема с изкупуването на индустриалните отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки, което особено в отдалечените региони на страната (какъвто е Добрич, например) е свързано с високи транспортни разходи и това често отблъсква рециклиращите фирми да се ангажират с партньорства с регионалния бизнес. Така фирмите са поставени пред опасността да бъдат глобени за неспазване на изискванията за количества съхранени отпадъци, а в същото време, нямат практическа възможност за тяхното депониране.

Пред участниците в събитието бяха представени разработените образователни пакети по целите на устойчивото развитие и зелените работни места, които са достъпни на сайта на проекта.