Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновни двама подсъдими по обвинение за противоправно търсене на археологически обекти. Подсъдимите Я.М. и С.И. са признати за виновни в това, че на 29 октомври 2019г., в землището на с.Дуранкулак, обл. Добрич, в съучастие помежду си като съизвършители, без съответно разрешение, търсили археологически обекти, използвайки технически средства – два металдетектора, и моторно превозно средство – лек автомобил, като деянието не представлява маловажен случай.

Според посоченото в обвинителния акт лицата обхождали изорана нива в близост до леко възвишение - могила, на която имало обозначителен камък, като и двамата са носели и използвали металотърсачи.

Съдът призна подсъдимия Я.М. за виновен и по обвинението, че на същата дата е държал в дома си в гр. Каварна боеприпаси за огнестрелни оръжия – два бойни патрона, без да има за това надлежно разрешително.

За двете деяния съдът наложи на този подсъдим общо наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, чието изпълнение е отложено с 3-годишен изпитателен срок, и глоба в размер на 5 000 хиляди лева. Наложено му е и наказание конфискация на вещи на стойност 387 лв., иззети от дома му и доброволно предадени от него, сред които антична амфора с отчупена долна част, медни и бронзови римски централни и провинциални монети от I до III в., медни и бронзови копчета от военни униформи от Първата световна война и др.

Наказанието за подсъдимия С.И. е лишаване от свобода за срок от 3 месеца, изпълнението на което е отложено с 3-годишен изпитателен срок.

С присъдата на Окръжния съд в полза на държавата се отнемат вещите, предназначени и послужили за осъществяване на първото престъпление - три металдетектора, два от които самоделни, и частите за друг самоделен металодетектор, собственост на подсъдимия Я. М., както и металдетектор и лек автомобил, собственост на подсъдимия С.И.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Апелативен съд - гр.Варна.

С отделен съдебен акт Окръжният съд разпореди след влизане на присъдата в сила приложените като веществени доказателства два броя гилзи да се предадат за унищожаване.