Окръжният съд в Добрич осъди на първа инстанция подсъдим по дело за убийство.

Съдът призна подсъдимия И.Д. за виновен в това, че на 22 октомври 2021г., в Добрич, умишлено умъртвил свой родственик, като убийството е било извършено по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост. На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 19 години, при първоначален строг режим.

Окръжният съд отхвърли изцяло предявените от две наследници на жертвата граждански искове срещу подсъдимия, представляващи претендирано обезщетения за претърпени неимуществени вреди в размер от по 150 000 лева за всяка от ищците.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Варна. Мотивите към постановения съдебен акт ще бъдат изготвени в 60-дневен срок.