Състав на Окръжния съд в Добрич потвърди присъда на Районен съд - Каварна, с която подсъдимата К.П. е призната за виновна в това, че на 9 декември 2022г., в Каварна, е управлявала лек автомобил след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред чрез техническо средство. На подсъдимата е определено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, чието изпълнение е отложено с 3-годишен изпитателен срок. Наложена й е и глоба в размер на 500 лева.

Подсъдимата е обжалвала присъдата пред горната инстанция с искане да бъде оправдана. След проверка на атакувания съдебен акт, Окръжният съд не намери основания за неговата отмяна или изменение и го потвърди изцяло.

Според въззивната инстанция Районният съд в Каварна обосновано и законосъобразно е стигнал до извода, че подсъдимата е извършила виновно деянието, предмет на обвинителния акт. По делото е безспорно установено управлението на МПС след употреба на амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред чрез техническо средство „DRAGER Drug Test 5000“ STK 7, посочва в решението си Окръжният съд. Що се отнася до твърденията на подсъдимата, че поради силно главоболие пила някакво хапче, което не знаела какво е, като се отнесла небрежно към това, то съдът намира, че тези твърдения изразяват само и единствено нейната защитна позиция и противоречат на всички събрани доказателства.

Въззивният състав намира наложеното наказание на подсъдимата за справедливо и в състояние да постигне целите на генералната и специалната превенция на наказанието, а именно осъдената да се поправи и превъзпита към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху нея, както и върху другите членове на обществото. Правилно е преценено, че в случая за постигане целите на наказанието е достатъчно условното осъждане на подсъдимата, посочва още Окръжният съд.

Решението, с което Окръжният съд в Добрич потвърждава присъдата на Районен съд - Каварна, е окончателно.