Врачанският окръжен съд днес остави без уважение искането на обвиняемия К. И. да бъде изменена наложената му от същия съд и изпълнявана спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека.

Той е привлечен в качеството на обвиняем от Окръжна прокуратура – Враца за това, че от неустановена дата през 2020 г. до 25.01.2024 г. в гр. Враца е участвал в организирана престъпна група с цел разпространение на наркотични вещества, като в тази престъпна група участват още девет души.

За това престъпление законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.

Мярката за неотклонение "задържане под стража" по отношение на К. И. е взета от Окръжен съд – Враца с определение от 26.01.2024 г. и е потвърдена от Апелативен съд – София с определение от 08.02.2024 г.

При разглеждането на това частно наказателно дело, Окръжен съд - Враца, след като се запозна с материалите по делото и обсъди доводите и аргументите на страните, намери, че искането на обвиняемия К. И. и защитата му за изменение на изпълняваната спрямо него мярка за неотклонение от "задържане под стража" в по-лека е неоснователно.

Съдът констатира, че от постановяването на мярката за процесуална принуда до сега са изминали три месеца и един ден, като в случая максималният срок за задържане, предвиден в разпоредбата на чл. 63, ал. 4, пр.1 НПК, е осем месеца и той не е изтекъл. И към настоящия момент е налично обоснованото подозрение за възможна съпричастност на К. И. към деянието, за което му е повдигнато обвинение. Съдът счита, че в случая все още съществува и реалната, а не хипотетична опасност обвиняемият да извърши престъпление. Предпоставките за взетата най-тежка мярка за неотклонение спрямо К. И. продължават да са налице и към настоящия момент.

Производството по делото се движи в рамките на разумните срокове, в каквито граници е и задържането на обвиняемия, се казва още в мотивите на съда.

Определението на Окръжен съд – Враца не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано в законоустановения срок пред Апелативен съд – София.

Припомняме, че Врачанският окръжен съд, със свои определения от март т.г., остави без уважение искането на още двама от обвиняемите за същото престъпление - А. Й. и Ж. И. - да бъде изменена наложената им мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека.