С два симулативни съдебни процеса в Окръжен съд – Враца приключи цикълът от лекции по Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС за тази учебна година в града. Съдебните процеси се проведоха в два дни от тази седмица в съдебна зала № 2 на съда. Участие в тях взеха над 70 ученици от две врачански училища - от 11 клас на СУ „Никола Войводов“ и от 9 и 10 клас на СУ „Христо Ботев“, водени от техните класни ръководители и преподаватели.

Казусът, който бе избран бе от действително наказателно дело общ характер, разгледано във Врачанския окръжен съд, като повдигнатото обвинение срещу подсъдимия бе за подкуп на полицай с банкнота от 10 лева. Всички роли – на прокурора, съдиите, подсъдимия, защитата, свидетелите и вещото лице – бяха изпълнени от учениците. Те подходиха творчески, но строго се придържаха към реда и начина, по който протича един реален съдебен процес по наказателно общ характер дело. Така на практика приложиха наученото по време на лекциите. Съдебният състав от ученици от СУ „Никола Войводов“, при първия симулативен съдебен процес, след като изслуша страните и се запозна с доказателствата по делото, постанови оправдателна присъда за подсъдимия. При постановяването на тази присъда съдът възприе заключението на вещото лице, че банкнотата, с която се твърди, че е извършен подкупът на полицая, е фалшива и в този случай тя е негоден обект за престъпление.

Различен бе резултатът от делото, в което ролите изпълняваха учениците от СУ „Христо Ботев“, защото и събраните доказателства бяха различни. След като се запознаха с тях и изслушаха страните, съдиите от този съдебен състав постановиха присъда, с която признаха подсъдимия за виновен и му наложиха наказание две години „лишаване от свобода“, чието изпълнение се отлага за срок от три години. Подсъдимият бе осъден също да плати глоба в размер на 1000 лева.

По време и на двете заключителни събития по Образователната програма на ВСС в залата присъстваха съдиите, прокурора и следователите от Окръжен съд – Враца и от Окръжна прокуратура – Враца, които през тази учебна година изнасяха лекции на учениците от двете училища в периода от ноември 2023 г. до май 2024 г. Целта на лекциите бе да се запознаят учениците със структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. Сред подбраните теми бяха представяне на професиите съдия, прокурор и следовател; специфика на различните видове правосъдие – наказателно, гражданско и търговско; децата и правосъдието - свидетели, жертви и извършители на престъпления, децата и домашното насилие; децата и кибер престъпленията с акцент върху опасностите в интернет и социалните мрежи.

В края на двете заключителни събития лекторите от Окръжен съд – Враца и Окръжна прокуратура - Враца връчиха на всеки от учениците удостоверение за участието му в Образователната програма на ВСС и по един екземпляр от Конституцията на Република България и им благодариха за активното участие в програмата. От своя страна учениците също благодариха и казаха, че по време на лекциите са получили много нови знания.

Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се осъществява след подписано споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.