Окръжен съд – Кюстендил насрочиразпоредително заседание по НОХД № 618/2023 г./ известно като Дупнишка популярна каса /, на10.01.2024 г., от 10.00 часа, и резервни дати 29.01.2024 г. и 05.02.2024 г. от 10.00 часа, на пункт Дупница. Делото е образувано в Кюстендилски окръжен съд въз основа на обвинителен акт на Пловдивска окръжна прокуратура, с който срещу подсъдимата И. Б. от гр.Дупница са повдигнати и предявени обвинения за престъпления, както следва: 

1/ по чл. 252, ал.2 (причинени другиму значителни вреди) вp. с ал. 1 (извършвал по занятие банкови сделки) вр. с чл.20, ал.2 вр. е ал.1 от НК, извършено в периода от 29.08.2002 г. до 18.05.2016 г. , за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 10 години и Глоба от 5 000 лв. до 10 000 лв., както и конфискация на част или на цялото имущество на дееца; 

2/ по чл.253, ал.5 (имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък) -т.нар.престъпление „изпиране на пари”, извършено в периода от 15.01.2010 г. до 20.01.2015 г., за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 15 години, Глоба от 10 000 лв. до 30 000 лв. и лишаване от права по чл.37, ал.1,т.6 и т.7 от НК и 

3/ по чл.255, ал.З ( данъчни задължения в особено големи размери) вр. с ал.1 (избегнал установяванеи плащане на дан.задължения), т. 2 (потвърдил неистина) - т.нар.престъпление „избягване установяване или плащане на данъчни задължения”, извършено в периода от 25.03.2011 г. до 30.03.2016 г., за което са предвидени наказания лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

За посочените дати и час на Разпоредителното заседание се призовават прокуратурата;подсъдимата и нейните защитници; държавата, чрез министерство на финансите; пострадалите, според обвинителния акт, от престъплението по чл.252, ал.2 от НК, които са 225. 

Съдът обявява, че информация за хода на делото ще бъде публикувана на електронния адрес на Кюстендилски окръжен съд ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ (justice.bg), раздел „Пресцентър" – Съобщения по дела.

Разпореждането не може да се обжалва или протестира.