Окръжен съд – Кюстендил измени мярка за неотклонение от „Домашен арест“ в „Парична гаранция“, в размер на 6 000 лв., по отношение на 42- годишния Р. М. от Дупница. 

Съдът счете, че и към настоящия моментпродължава да съществува обосновано предположение, че обвиняемият е участвал в инкриминираните деяния, но че реалнатаопасност да извърши престъпление не е със същия интензитет, както при вземането на първоначалната мярка за неотклонение, тъй като е изключена вероятността да повлияе на разследването. Обвиняемият е неосъждан, не е с висока степен на обществена опасност, грижи се за непълнолетно дете. Трудово зает е и се е установил постоянно в гр. Дупница, пише още в мотивите на Окръжен съд – Кюстендил. 

Определението, с което мярката за неотклонение по отношение на обвиняемия Р. М . от Дупница се изменя от „Домашен арест“ в „Парична гаранция“, подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – София, в 3- дневен срок.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.