Върховният касационен съд (ВКС) окончателно оправда бившия заместник-кмет на София Евгени Крусев по обвинението за длъжностно престъпление във връзка с ремонта на улица „Граф Игнатиев“, съобщиха от съда.

Тричленният състав на ВКС остави в сила решението Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивния акт на АСНС, с който е потвърдена присъда на Специализирания наказателен съд.

С нея Евгени Крусев е признат за невиновен и оправдан по обвинението, че в периода 27.06.2018 – 05.12.2018 г. в качеството си на зам.-кмет на Столичната община, като възложител нарушил служебните си задължения, предприемайки действия за съществено изменение на договор за обществена поръчка с цел да набави облага за „Джи Пи Груп“ АД и от това са настъпили значителни вреди последици за Столичната община (престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1 от НК).

В съдебното заседание пред ВКС представителят на Върховната касационна прокуратура не поддържа протеста.

В мотивите към решението върховните съдии посочват: „...касационният протест не се поддържа пред настоящата инстанция, но поради обстоятелството, че не се и оттегля, е необходимо да се вземе отношение по него“.

Погледнат по същество в обсъдимата му част, протестът е неоснователен.

Съдебният състав на ВКС подробно анализира в мотивите си оплакванията за съществено ограничаване на процесуалните права на прокуратурата за доказване на повдигнатото и поддържано обвинение, като ги приема за неоснователни.

По отношение на твърденията за нарушение на материалното право в решението на ВКС се посочва, че при очертаната и неоспорвана от прокуратурата фактология, вменена по обвинителния акт на Евгени Крусев, той правилно е оправдан, тъй като тя е приета за непрестъпна.

Конструкцията на обвинението е такава, че е налице както времево и по същество излизане извън конкретно вменените обстоятелства с предложените от прокуратурата изводи, препращащи към сключване на договора за обществена поръчка между дееца като възложител и „Джи Пи Груп“ АД, така и несъмнено невъздигнато по надлежен процесуален ред на подсъдимия нарушение на нормата на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

В решението на ВКС се констатира, че в протеста са омаловажени няколко важни обстоятелства, касаещи относими към конструкцията на обвинението факти. Те, макар и установени, практически са игнорирани при формулиране на поведение на Крусев, за което се претендира да е престъпно.

1. Едва след започване изпълнението на договора, сключен след провеждане на неатакувана и неоспорвана от държавното обвинение обществена поръчка, е било установено, че залегналите като реквизити в поръчката определен вид виброизолационни подложки и предвиден вид релси при завоя на ул. „Алабин“ към площад „Гарибалди“, предложени по възложения от общината проект, не следва да бъдат полагани, най-просто казано, поради тяхна неефективност за конкретните цели. И затова се е наложило да се премине към спешни действия по промяна на тези елементи при транспортно блокиран център на столицата и множество изнервени и разгневени граждани в качеството им на пешеходци, пасажери на градския транспорт, водачи на МПС, магазинери, клиенти и т. н. „В този смисъл е основателно възражението на защитата, изтъкнато пред ВКС, до какви съществени неблагополучия би се стигнало, ако подсъдимият би прекратил договорните отношения с „Джи Пи Груп“ АД като възложител (с уточнението, че липсва такова обвинение) и дали тогава той не би бил подведен под наказателна отговорност точно в тази връзка“, се казва в решението.

2. В общата хронология на събитията, както са приети от решаващите съдилища и неоспорени от държавното обвинение, не е отдадено значение на обстоятелството, че в сбъдването на посочените по-горе неблагоприятни фактори съществено значение има поведението на свидетеля проектант Борисов. Точно той е човекът, който в хода на изпълнение на проекта и след негово първоначално съгласуване с представители на експлоатационните дружества, е променил заложените параметри относно спецификите на виброизолационните подложки. По необяснени по производството причини очертаните промени не са съгласувани с експлоатационното столично електротранспортно дружество, по спешни доклади на представители на което след демонтиране на релсите се е наложила и проектна промяна (при отказ на проектанта да промени проекта) със съответните административни последици. Промяната е касаела освен подложките и предложените в частта на завоя от ул. „Алабин“ към площад „Гарибалди“ вид релси за трамвайното трасе, които се е установило впоследствие, че биха предпоставили транспортни опасности. Тези фактори са отнесени все към противоправно поведение на подсъдимия в светлината на отношенията му с „Джи Пи Груп“ АД, без надлежен анализ от страна на прокуратурата.

3. Установено е, че за всяка стъпка, предприета от Крусев, за която той бива обвиняван в нарушение, е подхождано по съответния предвиден ред, след вземане на отношение на професионални технически експерти и прилагане на дължими административни алгоритми. Споделяйки принципно аргументацията на АСНС, съдебният състав на ВКС обобщава: „В крайна сметка процедурно вярно е изведено, че предприетите по договора за обществена поръчка отклонения, което е и най-важното наказателноправно порицание, отправено от прокуратурата към Крусев, не засягат неговия предмет и обем, доколкото са свързани само с частта за релсовия път.“. Що се касае до вменените настъпили вредни последици за Столичната община и съответно набавена облага за „Джи Пи Груп“ АД, предвид съдебно назначената експертиза, установено е, че такива липсват, включително и относно претендираните метри релси, които са заменени. И това е така, тъй като последните са били актувани и заприходени в активите на Столичен електротранспорт ЕАД, поради което могат да бъдат ползвани занапред. 

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм