Присъдата на Районен съд – Русе, с която общопрактикуващият лекар в с. Ново село И. И. е признат за невинен да е причинил лека телесна повреда на В. А., бе потвърдена от въззивната инстанция и влезе в законна сила.

54-годишният В. А. е подал частна тъжба в Районен съд – Русе, в която твърдял, че на 17.01.2022 г. му били нанесени удари от доктора в кабинета му в русенското село. Поискал е И. И. да бъде осъден за нанесените  кръвонасядане, оток и охлузване на лицето, охлузване на главата, счупване на режещия ръб на коронката на втори горен десен зъб. Оценил е тези неимуществени вреди на 15 000 лв.

С присъда от 15.12.2022 г. Районен съд – Русе е признал лекаря за невинен по така повдигнатото с тъжбата обвинение и е отхвърлил предявения от частния тъжител граждански иск. До същите правни изводи е достигнала и втората инстанция. Според тричленния съдебен състав, Районен съд – Русе правилно е преценил, че инициатор на конфликта е В. А. и подсъдимият е действал при неизбежна отбрана. С действията си тъжителят е предизвикал лекаря - държейки се агресивно, снимайки го против волята му, отказвайки да напусне кабинета и нападайки го. Действително подсъдимият е ударил В. А., но това той е сторил, за да се защити, като при последвалото падане и разменени удари, и на двамата са били причинени леки телесни повреди. Предвид цялостното агресивно поведение на тъжителя, съпроводено с обиди и закани с убийство, И. И. е имал пълното основание да предполага, че нападението ще продължи, което негово очакване се е и оправдало. Лекарят е бил неочаквано съборен на земята от В. А. и е действал в рамките на необходимите предели, като е избрал напълно адекватна с конкретната обстановка форма на защита на своята телесна неприкосновеност и дори е получил повече и относително по-тежки увреждания от тъжителя.

С оглед изцяло потвърдената и вече влязла в сила присъда на Районен съд – Русе, В. А. следва да заплати на подсъдимия разноските по делата в общ размер 3400 лв.