Областният информационен център – Русе представи днес в офиса на БТА пред местни и национални медии новата си книжка с успешни проекти от област Русе, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014 – 2020 г. В информационното събитие взеха участие и 4-5 бенефициенти, които се съгласиха сами да разкажат в какво са вложили европейските средства и какви са реалните ползи от тях.

Преди това да се случи, управителят на ОИЦ-Русе Диана Аврамова  запозна медиите накратко със съдържанието на новата рекламно-информационна брошура. Тя е подготвена през 2022 г. включва 24 проекта на различни бенефициенти от община Русе и от останалите 7 общини на областта. Община Русе е представена с 9 проекта, а всички останали общини с по 2 проекта. „Старахме се да подберем приоритетно проекти, които имат икономически ефект или пък допринасят за подобряване на условията на работа и живот, които са финансирани чрез различни оперативни програми и трансграничната Interreg V-A Romania – Bulgaria. Част от инвестициите са насочени към частния бизнес в областта на индустриалното производство, други към селското стопанство или публичната инфраструктура, вкл. към подобряване на безопасността по река Дунав“, поясни Диана Аврамова.

След това въведение гостите получиха възможност да разкажат своите проекти. Един от интересните проекти с оглед стремежа на България да стимулира разработването и внедряването на иновации, е реализираният от „Прототипи и специални машини“ ЕООД проект по  ОПИК за повишаване на производствения капацитет. Предприятието проектира и изпълнява прототипи и специални машини, намира се в село Сандрово. Негов  собственик  е французинът Силвен Асалит. С европейското финансиране са закупени машини, благодарение на които основните производствени процеси се механизират, повишава се качеството на производство. Компанията, макар и малка, работи и за чужди фирми. В момента има поръчка за производство на специални машини за ски индустрията.

Любопитното е, че сам г-н Асалит е изобретател. През 2018 г. той печели награда за световна иновация от Френско-българската индустриална камара на 4-то издание на French Tech@София. Пред медиите той сподели, че закупеното по ОПИК оборудване му дава възможност да кандидатства за получаване на лиценз за работа със състезателни автомобили. Към момента само две български фирми имат такъв лиценз, подчерта г-н Асалит.

      В най-малката община Ценово през програмен период 2014 – 2020 са реализирани два много важни проекта: единият на „Агрола Екоинвест“ ООД  в Новград, а другият - спортна площадка в с. Долна Студена. Фирмата отглежда плодове, а инвестицията по ПРСР й позволява да затвори цикъла. На зелено е построен цех за замразяване на плодове. Освен че това води до повишаване на конкурентоспособността на фирмата, в района се отварят работни места, което е изключително важно за местното население, обясни директорът Георги Пейчев. „Повишаването на цената на енергията е сериозен проблем, но трябва да кажа, че без европейското финансиране, не бихме могли да реализираме тази инвестиция. В бъдеще планираме да монтираме и фотоволтаици, за което вероятно отново ще разчитаме на европейските фондове.“- сподели той.  

Не по-малко значим е и проектът на Община Ценово в Долна студена.  Реализирана също по ПРСР, скейт и фитнес площадката е голяма придобивка за младежите от района, коментира пиарът на Общината Марий Пейчев. Малко след построяването си тя става притегателен център през уикендите дори за скейтъри и туристи от близки и не толкова близки градове. Пейчев разказа, че площадката в Долна Студена е направена там, защото 60 % от населението на селото е от млади хора. „Планираме на следващ етап около нея да се оформи парк за почивка, което ще направи по-привлекателен района за отдих и туризъм.“ – каза той.   

Значителен е ефектът от енергийното обновяване на Професионалната гимназия по селско стопанство „К.А. Тимирязев“  в Две могили. „На първо място искам да подчертая значителния комфорт за учителите и учениците в класните стаи и в общежитието, по-здравословната среда и същественото повишаване на температурата в сградите.  Да , цената не пелетите, с които се топлим, се увеличи, но ако санирането не беше факт, сметките ни сигурно щяха да са непосилни.“ – коментира директорът Светлозар Донев. Новите визия и характеристики на двете сгради са реализирани чрез ОП „Региони в растеж“, а бенефициент е Община Две могили.

В края на срещата всички получиха новото издание на ОИЦ с проекти и рекламни материали, а след това имаха възможност да осъществят неформални контакти.