Над 270 участия в 8 тематични образователни занимания в областта на историята и традициите, културата и изкуството в древността отчита Регионален исторически музей – Кюстендил през летните месеци юни, юли и август 2022 г. на децата от лятната школа на Училища Европа – Кюстендил и Клуб „Многознайко”,информират от РИМ Кюстендил.

Заниманията започнаха с „Култура на хранене в древността” и представянето на различни предмети на бита от новокаменната епоха (VII хил. Пр. Хр) до Средновековието, експонирани в музейната археологическата зала. Част от експонатите бяха представени и в следващите теми, пряко или косвено свързани с тях: Традиционни занаяти: Тъкачество и Кошничарство; Антично изкуство: коли и декорации;


Букви и писменост; Антично облекло, въоръжение и аксесоари; Игрите в древността.