Все по-голям е интересът от страната и чужбина към инициативата „Трезор за идеи: Конкурс за концепция за развитие на сграда, с административен адрес ул. „Райко Даскалов“ №51, бивша сграда на Българска народна банка, гр. Пловдив“. Само две седмици след старта на конкурса, информацията е публикувана в редица международни портали за състезания, в т.ч. в Индия, Германия, Великобритания, Китай.  Посещенията за сваляне на документите от България се осъществяват основно чрез сайта www.trezorzaidei.com, страницата на Община Пловдив, препратки от Facebook и специализирани портали като Citybuild, Градът, Форумът Skyscrapercity и др. Посещения на сайта от чужбина се активизират основно чрез международните портали. Желание за регистрация е отбелязано от участници от България, Великобритания, Австралия, Китай, Тайланд и Индия.

 От ХОЛДИНГ КЦМ 2000 АД са взели решение да подкрепят финансово провеждането на конкурса. Компанията дарява 5000 лева, съобщават от общинската администрация. 

 „Трезор за идеи: Конкурс за концепция за развитие на сграда, с административен адрес ул. „Райко Даскалов“ №51, бивша сграда на Българска народна банка, гр. Пловдив“ има за цел да бъдат идентифицирани нови подходящи функции за емблематичната сграда, съобразени както с нейната ценност, така и с динамичното развитие на града, които да послужат като основа за нейната ресоциализация като разпознаваем и ценен елемент от градската културна инфраструктура.

Участие в конкурса могат да вземат юридически лица и физически лица на възраст над 18 години. Допустими езици за предаване на предложенията са български и английски.

Всеки участник може да изпраща своите предложения по електронен път на адрес trezorzaidei@plovdiv.bg до 23:59 часа на 30.04.2024 г. или да внесе на хартиен носител до 17:00 часа на 30.04.2024 г. в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1.

Три от най-добрите идеи ще бъдат наградени с парична премия и ще бъдат представени в рамките на обществено обсъждане на широката общественост, включително и под формата на изложба в откритите градски пространства пред сградата на БНБ. Повече за условията на конкурса може да се прочете на сайта www.trezorzaidei.com

Следващите обявени дати за заинтересованите за оглед на място на бившата сграда на БНБ в Пловдив са 15.03.2024, 22.03.2024 и 29.03.2024. За въпроси, информация и записване за дати за оглед, моля свържете се с екипа на „Трезор за идеи“ на адрес trezorzaidei@plovdiv.bg

Организатори на конкурса са Община Пловдив, съвместно с Камара на архитектите в България – Регионална Колегия Пловдив и Съюза на архитектите в България – Пловдив.

Представянето на концепциите не е обвързано с изработването на архитектурен проект. Състезанието е за идеи за нова функция на сградата и не представлява конкурс за идеен инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.