От днес до 17.05.2024 г. ще бъдат въведени мерки за временна организация на движението в община Пещера, съобщиха от местната администрация. Това се налага във връзка с изпълнение на втория етап от изпълнение на проекта за реконструкция на общинския път гр.Пещера – с.Свети Константин.

Движението на моторни превозни средства при изпълнение на строителните работи в участъка от км 8+470 до км 0+000 ще се осъществява с пропускателен режим в двете посоки. Движението няма да бъде отбивано.

От 08.00 до 18.00 часа, пътят ще бъде затворен за тежкотоварни превозни средства над 12 тона.

При полагане на износващия пласт ще се извършва регулярно затваряне изцяло на участъците от пътното платно в двете посоки.

В посочения период, пътуващите могат да ползват алтернативен маршрут за преминаване – през път ІІ-37 – гр.Батак –язовир Батак-село Свети Константин и през гр.Пещера или разклона за хижа Добра вода-село Дебръщица-Пазарджик.

Общинска администрация призовава, с цел осигуряване безопасност на участниците в движението по общинския път да се спазват всички ограничения, въведени с временната организация на движението.