Областният управител Кристина Сидорова проведе среща с директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Галя Златева и на Дирекция „Социално подпомагане“ Радослава Христова, в която участва и зам.-областният управител Андрей Николов. Коментирани бяха социалните услуги, предоставяни в областта и състоянието им след ковид кризата.

Акцент в срещата беше и сключеното споразумение между Министерството на земеделието, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, чиято основна цел е съвместната работа между институциите за осигуряване на дърва за огрев на населението. По силата на спогодбата Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане трябва да предоставя периодично на Министерството на земеделието справка за правоимащите хора, на които е издадена заповед от дирекциите „Социално подпомагане“ за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022- 2023 г. Министерството на земеделието чрез държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства ще осигурява дърва за огрев на лицата, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво. Хората, на които е издадена заповед, следва лично или чрез упълномощен представител да посетят държавно стопанство на територията, на която е настоящият им адрес, за заявяване на необходимостта от дърва за огрев и да представят заповедта за отпускане на целева помощ.

По време на срещата беше коментирана и еднократната помощ, която се изплаща за първокласници и осмокласници  - до момента 279 бр са изплатените по заявления за първокласници и 286 за осмокласници. До 15-ти октомври семействата на деца, записани в първи и в осми клас, могат да кандидатстват за еднократната целева помощ от 300 лева. Средствата се отпускат без доходен критерии. Формулярите за кандидатстване са на сайта на Агенцията за социално подпомагане и във всички териториални дирекции на Агенцията.