В Окръжния съд в Добрич са насрочени три поредни заседания за съдебните прения по дело, водено срещу бившата председателка на читалище „Йордан Йовков“, обвинена за престъпление по служба. Пледоариите на страните ще бъдат изслушани на 15, 16 и 17 юли, от 9.00 часа.

Срещу подсъдимата Юлия Стаматова е повдигнато обвинение за това, че през периода от 6 юли 2004г. до 15 декември 2014г., в Добрич, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, не изпълнявала служебните си задължения - да организира дейността на читалището, съобразно Закона за народните читалища, Устава на културната институция и решенията на общото събрание, като не контролирала изпълнението на задълженията на „Карина 90”ООД - Добрич по 4 договора за съвместна дейност, сключени между читалището и фирмата.

Според обвинителния акт договорите били сключени във връзка с даването под наем на застроена площ в приземния етаж от сградата на читалището, която е собственост на Община Добрич. С първите два договора фирмата получила 117 кв. метра застроена площ, а с вторите два - 345.15 кв. метра, като се задължавала да проектира, ремонтира и обзаведе за своя сметка помещенията, предмет на договорите. Заложено било и изискване „срокът за изпълнение на строително - монтажните работи да бъде по определен от страните график“.

        

Прокуратурата твърди, че подсъдимата не е упражнила контрол върху изпълнението на  посочените задължения с цел да набави за фирмата и за още едно търговско дружество облага в размер на 262 937 лева.  Според обвинението от деянието са настъпили значителни вредни последици от имуществен и неимуществен характер за читалището, като тези с имуществен характер са в размер на 611 885.95 лева, и деянието е свързано с даването под наем на общинска собственост.