На 20 декември 2022 година (вторник), от 9.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет на гр. Добрич. Общинските съветници ще обсъдят и приемат актуализация на Програмата за капиталовите разходи на общината за 2022 г., Общинска програма за опазване на околната среда 2021 – 2027 г., промени в действащата общинската транспортна схема на град Добрич и други оперативни въпроси. Ще бъде приет и календарен график за провеждане на заседанията през 2023 г. на Общинския съвет на гр. Добрич и Постоянните комисии към него.