Забравен почетен знак на Плевен, създаден преди повече от 35 години, отново ще има своете заслужено място сред символите на града. Заслугата изгубеният през години символ да бъде открит и възроден е на Николай Маринов - общински съветник от състава на Общински съвет - Плевен, заместник - председател на местния парламент и заместник - председател на Постоянната комисия по "Култура, вероизповедания и международна дейност".

Николай Маринов представи почетния знак на седмичното оперативно заседание на Общината и връчи единствения образец от него на кмета Георг Спартански в качеството му на стопанин на града.

„Интересувам се от история и така попаднах на знака, след един разговор за почетните символи у нас. В България единствен производител на ордените, медалите и останалите официални държавни отличия е Монетният двор. Разглеждайки страницата му установих, че дружеството предлага само пет почетни знака на градове в страната и един от тези знаци е на Плевен. Не съм се замислял дори - веднага потърсих контакт с дружеството и днес пред вас е резултата на една близо 4-месечна кореспонденция, срещи, разговори и прочувания“, разказа Николай Маринов. Той сподели, че с цел набавяне на повече информация за почетниясимвол е издирвал информация и в Държавния архив, и в Регионалния исторически музей. Единствената запазена следа обаче на този етап е тази в Монетния двор, където се съхранява технологична карта за изработката. Към днешна дата все още не се знае кой е авторът на проекта за отличието, през коя година за първи път е връченои колко време то е получавано от почетни граждани на Плевен.

Върху почетния знак стои изобразен параклис-мавзолея "Свети Георги Победоносец", а на обратната му страна е надписът "Плевен". Според Георг Спартански той е изработен преди 9 септември 1944 г. Смятам, че след като новият Общински съвет влезе в правомощията си, може да разсъждава върху това дали новите почетните граждани на Плевен да бъдат удостоявани именно с този почетен знак, а не както досега със златна значка, отбеляза градоначалникът. 


Николай Маринов призова всеки гражданин на Плевен, който има информация за този почетен знак на Плевен или пък той е присъждан на член от семейството му, да се свърже с общинската администрация, за да се попълни, доколкото е възможно, тази празнина в историята на Плевен.