Групатата общински съветници, представители на ПП „Партия на зелените“ - гражданска листа в ОбС-Кюстендил ще входира днес в деловодството на община Кюстендил предложение към предстоящото обявяне на обществена поръчка на процедура за възлагане на превози от републиканската транспортна схема по линията Кюстендил-София.

„Г-н Паунов, във връзка с възникналия проблем с обслужване на линията Кюстендил-София, която лишава от транспорт много от нашите съграждани, работещи, учещи и лекуващи се в София, както и гости на община Кюстендил, правим следните две предложения към Вас, като се надяваме те да бъдат възприети.Оставаме на разполжение за дискусия и доуточняване на предложенията при желание от Ваша страна:

С цел предотвратяване на подобни проблеми за в бъдеще и обезпечаване  на нашите съграждани със сигурен транспорт по линията Кюстендил-София, предлагаме при обявяване на обществената поръчка за обслужване на линията Кюстендил-София, процедурата да бъде разделена на три обособени позиции за различните часове на изпълнение на курсовете. Това ще създаде диверсификация в различните часови диапазони, като по този начин, дори някой от кандидатите да се откаже, останалите участници ще продължат да обслужват линията и нашите съграждани няма да останат без транспорт до столицата. Също така предлагаме срокът за изпълнение да бъде намален от 5 на 3 години, който е напълно достатъчен превозвачите, които участват да имат сигурност, да направят своя разчет, да инвестират в по-нови автобуси, а същевременно да защитим обществения интерес с по-късия срок, който гарантира провеждането на нова обществена поръчка в по-къс интервал.

Считаме за недопустимо оставянето на линията без обслужване през

периода на провеждане на обществената поръчка и сключването на договор с нов изпълнител. През това време рискуваме много наши съграждани, които работят в столицата да останат без транспорт до работните си места, респективно да бъдат освободени от работа, лекуващи се наши съграждани в столицата да останат без адекватно лечение, новоприетите студенти в софийски ВУЗ-ове да останат без транспорт в началото на учебната година и не на последно място да използват нерегламентиран превоз, който създава предпоставки за инциденти.Рискува се да намалят и гостите на града за предстоящите фестивали, част от културния календар на община Кюстендил.

Предлагаме да бъде сключен договор за обслужване на линията до избора на изпълнител по обществената поръчка с дружествата, които да предоставят оферти до обявяването на процедурата със срок на изпълнение на договора, не по-късно от избора на изпълнител. Също така предлагаме да се назначи комисия, която да следи за качеството на извършващата се услуга, както и да се търси съдействие от органите на дирекция "Автомобилна администрация" - КюстендилиСектор КАТ-Пътна ПОЛИЦИЯ-Кюстендил, които да следят ежедневно за изправността, годността и състоянието на шофьорите и на транспортните средства, които ще изпълняват курсовете”, заявяват общинските съветници.