Създаването на общински програми за профилактика с таргетни групи по различни възрасти и заболявания с цел превенция на хроничните заболявания и повишаване здравната култура на обществото.  Реализирането на този план за по-добри здравни услуги в максимално кратки срокове представи председателят на Постоянната комисия по здравеопазване в Общинския съвет д-р Лидия Стефанова на среща управителите на общинските лечебни заведения. д-р Лидия Стефанова. Идеята е цел да изгради модел на работа, базиран на тясно сътрудничество и активен диалог.

По време на дискусията бе разгледан и достъпът до медицинска грижа в малките и отдалечени населени места. За осигуряване на специалисти от различни направления на принципа „лекарят при пациента“ съвместно ще работят Общинските лечебни заведения, съвместно с Комисията по здравеопазване и Сдружението на младите лекари в Бургас. Внимание ще бъде обърнато и на въпроса за привличане на лекари от по-тесни специалности в доболничната помощ.

 „Общинските лечебни заведения, осигуряването на качествени здравни услуги са неразделна част от стратегическата цел на Община Бургас за решаване на демографските проблеми и създаване на по-добри условия за живот.“, каза председателят на Общински съвет – Бургас Михаил Хаджиянев откри заседанието.

Ръководителите на лечебните заведения отчетоха положителните резултати от усилията на Община Бургас и Общински съвет за подобряване на медицинския сграден фонд, осигуряването на нова апаратура, реализираните санирания и мерки за енергийна ефективност, включително по Европейски проекти.