Община Бургас започна онлайн проучване до живущите в района, с най-осезателна липса на паркоместа и автомобили заемащи тротоарите – ж.к. „Възраждане“. Това обяви кметът Димитър Николов в старницата си в социалната мрежа Фейсбук.

Според гражданите, с всеки изминал ден нараства броят на колите, а с това и мащабът на проболема. Николов сподели, че не се е отказал да намери неговото решение.

 „Ще направим пореден опит този път да постигнем консенсус сред жителите там, за да изберем заедно  най- подходящите и одобрявани от всички локации за изграждането на етажни паркинги“, каза той.

Възможните локации за изграждането на многоетажни паркинги са следните:

Локация 1: между ул. „Дебелт“ и ул. „Цар Калоян“, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Васил Левски“;

Локация 2: между ул. „Дебелт“ и ул. „Цар Калоян“, ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Сливница“;

Локация 3: между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Ивайло“, ул. „Кл. Охридски“ и ул. „Цариградска“;

Локация 4: между бул. „Мария Луиза“ и ул. „Дебелт“, ул. „Цар Самуил“ и ул. „Пробуда“;

Локация 5: между ул. „Цар Самуил“, ул. „Македония“, ул. „Цар Калоян“ и ул. „Дебелт“.

Запитването може да бъде попълнено онлайн на https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdusp6yX_so5g6_gk2x76KNa81Ixuqvu8_TIUhyA4rxMo74Fw%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3NF3-YGrJca8Kdw_uNMJWsi4VfAPyUddfQ9WZ1CCMonU6UR2-hZ0C3VKo_aem_AWqlabhcKvRCiFrTnkzNRqm0sbNflY8e4VLIYnPJ5B--F-rPHkTEb52EVSETZ6rrvyumnpk16Jk8HBtH4FGrO16a&h=AT2XjsnjCDZWD-lnG_ZWVuV6esHarMJezc5eD4H9SrOJytzDwkrwreLQaaSNnhMaSJkPLyPuyuGv0esjZkC5uBD-newaXb3YWEeCBu6cj_Tg49N7p5c0-H4M1bA9idCLLDfd&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0MBs4FH6EOMIZDTHcuZfjHnMKeHFh0Oa9XciA2bRGQnA85izUISfcNbcu0exaVZDPfIqo4yQA18DYJY_WiHTc4IjvizCfH6ye-O6GAIo6TuI3DnKwHxzXDY0WjY3d5hldF8upYfAgqx_9khFZSryj36fSdl9fBTf468q2g87sXrj7kzwpjYdVu_o0bVDt1KIgTBlsrO9d4yEOaZkoc3PAl9lB3-h67Yc0R  или на място - до Център на БЧК на ул. „Калоян“, Борисовата градина и пазар „Краснодар“, където днес след 17:30 часа анкетьори ще очакват жителите.

Автор: Натали Петрова