Община Варна ще повиши финансовите стимули за спортистите, спечелили олимпийски отличия. Това предвиждат промени в „Инструкцията за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица“, които бяха одобрени на днешното заседание на комисията по младежки дейности и спорт към Общински съвет - Варна.  За да влязат в сила, поправките трябва да бъдат приети и от местния парламент.

В проектодокумента е записано олимпийските шампиони от Варна да получават по 25 000 лв. от общинския бюджет. Сребърните медалисти ще вземат по 20 000, а бронзовите – по 15 000 лв. Паричните бонуси досега бяха съответно 12 000, 10 000 и 8 000 лв.

За шампионите от световни и европейски първенства финансовите стимули се запазват същите – съответно по 8 000 и 5 000 лв.

Нов момент в инструкцията е, че се въвеждат финансови бонуси за медалисти от параолимпийски игри, младежки олимпийски игри и европейски игри. Наградата от общината за параолимпийските шампиони ще е 8 000 лв. За второ място финансовият стимул ще бъде 6 000 лв., а за трето – 4 000 лв.

Медалисти от младежки олимпийски игри ще получават за злато 3 000 лв., за сребро – 2 000 лв. и за бронз – 1 000 лв. Бонусите за носители на медали от европейски игри ще бъдат съответно 2 000 лв., 1 500 лв. и 1 000 лв.

Промените в проектодокумента предвиждат младежите и кадетите да получават по-големи суми в сравнение със сега действащите правила. Младежите ще вземат 80% от предвидените финансови средства, а кадетите – 70%. Досега те попадаха в категория „други възрастови групи“, за които наградата е 50% от заложените в инструкцията.

На днешното заседание беше предложено парични стимули да получават и състезатели от неолимпийски спортове. За тях бонусът ще е наполовина от този за спортистите, постигнали призови класирания по олимпийски спортове, решиха съветниците.

В документа са нанесени корекции и допълнения, свързани с условията за отпускане на бонусите. Спортисти, постигнали класирания на клубни световни или европейски първенства, няма да имат право на финансов стимул. Същото важи за отборни класирания на спортисти в индивидуалните спортове, когато не са включени като дисциплина в програмата на олимпийските игри. С парични средства няма да се награждават и спортисти, постигнали призови класирания с по-малко от две победи в индивидуална дисциплина или категории и формации с елиминации.

Паричните награди ще се изплащат в края на всяка календарна година след заповед на кмета на община Варна и подлежат на облагане по данъчното законодателство в България.

Финансовото подпомагане на спортните клубове и на проявите по програмите „Спорт“ и „Социален туризъм“ във Варна ще се осъществява по нови правила. Това предвиждат промени в две общински наредби, които бяха одобрени днес на заседание на ресорната комисия към Общинския съвет. Поправките се правят, за да се осигурят справедливи критерии за финансовото подпомагане на варненските спортни клубове при осъществяване на състезателно-тренировъчната им дейност, както и при организиране и провеждане на спортни прояви в града.

В единия проектодокумент е записано, че за финансово подпомагане могат да кандидатстват само спортни клубове, в чието наименование се включва думата „клуб“ и думи, указващи извършването на спортна дейност. Друго ново условие е да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е многоспортов клуб – най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата и задълженията му.

Срокът за кандидатстване за финансово подпомагане остава до 31 януари на съответната година, но отпадат част от изискуемите документи. Спортните клубове вече няма да представят удостоверение за актуално състояние, издадено от фирменото отделение към Варненския окръжен съд; копие на удостоверение, че е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта, както и копие на удостоверение, че е вписан като юридическо лице с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието.

Специална комисия, определена със заповед на кмета, в двуседмичен срок от датата на заповедта ще разгледа постъпилите искания и приложените към тях документи и ще извърши проверка на верността на изчислените точки съобразно критериите за оценка на спортните резултати. Стойността на 1 точка ще се определя, като общият размер на утвърдените средства за финансово подпомагане за спортните клубове се раздели на общия брой получени точки по тази наредба. Средствата за всеки спортен клуб ще се изчисляват като получените точки на съответния клуб се умножат по стойността на 1 точка.

Резултатът от набраните точки от държавните първенства на съответния варненски спортен клуб ще продължи се коригира с коефициенти в зависимост от обхванатите (броя) спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от държавния спортен календар. Досега полученият общ сбор се умножаваше с коефициент 1,30, но се предвижда той да се промени на 1,50.

Другата наредба вече ще се нарича Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма „Спорт“ и програма „Спортно-туристическа дейност“. По реда й ще могат да кандидатстват варненски спортни клубове, които членуват в лицензирана спортна федерация; туристически дружества, които са вписани в регистъра на Националната организация за спортно-туристическа дейност и други юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, с предмет на дейност в областта на физическото възпитание и спорта.

Срокът за кандидатстване също се променя. Заинтересуваните организации ще трябва да подадат предложенията си по образец за финансово подпомагане на спортни и спортно-туристически прояви през следващата година до 30 септември, а не до 31 октомври, както беше досега.

Предложените поправки в двете наредби ще бъдат обсъдени и от правната комисия, преди да бъдат гласувани от Общинския съвет.