От днес ще се приемат документи за определяне на специалната стипендия на община Стрелча, годишна стипендия, еднократно финансово стимулиране и колективна награда по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча, съобщиха от общинската администрация в градчето.

С наредба са определени условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от община Стрелча. Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.

Право на отпускане на стипендия има всеки ученик от училищата на община Стрелча, с доказани постижения за изминалата година. 

Специалната стипендия се отпуска при успехи от световни, европейски и балкански състезания. Същото изискване важи и за годишната стипендия.

Еднократно финансово стимулиране се отпуска при ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални, регионални, а колективна награда - при ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални, регионални, ученически.

Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода до 30.04.2024 г., а условшията за кандидатстване са публикувани на сайта на ведомството.