Община Русе сезира Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Русе за възникнали проблеми при изпълнение на мащабните проекти за реконструкция и изграждане на нова ВиК инфраструктура, изпълняван от „ВиК“ ООД – Русе.

Те са констатирани при извършване на регулярните проверки от служители на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“, както и по постъпили множество сигнали и жалби от граждани относно липса на оградни пана около работните площадки, неукрепени изкопи, депониране на земна маса извън работните участъци и др.

Община Русе настоява РДНСК да извърши проверки на редица обекти на ВиК дружеството за евентуални нарушения по Закона за устройство на територията, както и по отношение спазването на плановете за безопасност и здраве.