След многобройни писма и разговори със спортните министри Андрей Кузманов и Радостин Василев местната администрация изпрати докладна и до Министерството на образованието и очаква спешен отговор, тъй като нерешеният въпрос засяга пряко учебния процес и възпрепятства провеждането на часовете по физическо възпитание на 530 деца в училището.

Проблемите със салона датират от няколко десетилетия. Още с първото сезиране на настоящата общинска администрация, експерти от строителната дирекция се запознават на място с влошеното състояние на сградата. Изготвен е проект за ремонта ѝ, който е депозиран от Община Русе към министерството съгласно Наредба 4. През лятото на 2021 г. от ММС отговарят, че проектът е одобрен и ще бъде финансиран при освобождаване на паричен ресурс.

Зам.-кметът Енчо Енчев уточни, че е имал 2 лични срещи с министрите на спорта Андрей Кузманов и Радостин Василев. И от двамата е получено уверение, че проектът е одобрен съгласно наредбата и ще бъде подкрепен при първа финансова възможност.

Припомняме, че салонът на училището е публична общинска собственост, предоставена за стопанисване на директора на училището. С делегираните бюджети държавата отпуска на всяка образователна институция сума за издръжка на всяко дете, в която попада и поддръжката на сградата. За да се финансира ремонтът на салона с евросредства, е необходимо училището да декларира наличен свободен финансов ресурс.

През септември 2020 г. Община Русе кандидатства по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г. с проектно предложение „Укрепване на физкултурен салон и надстрояване с два етажа на съществуващата  сграда на ОУ „Иван Вазов“- гр. Русе”. От образователното министерство обаче не одобриха проекта.

Към момента единствената възможност за средства е по наредбата на спортното министерство.

Община Русе ще продължи да настоява пред отговорните институции да подкрепят проекта за укрепване на салона на ОУ „Иван Вазов“, както и за съдействие за изграждането на физкултурен салон в ОУ „Никола Обретенов“, какъвто липсва вече 40 години.