Да бъдат обявени за продан 20% от акциите на Община Пазарджик в "Тролейбусен транспорт" - това решиха на вчерашното си заседание съветниците в града. Предложението бе подкрепено от 24-ма души. Ценните книжа ще бъдат предложени на търг при първоначална цена от 65 стотинки за акция, от които се очаква в местната хазна да постъпят около 621 236 лева.

Дружеството в момента има двама собственици, които притежават по равен брой акции, представляващи 50% от капитала - 2 389 370. Това са Общината и "Хебърбус" АД. Продажбата на 20% от общинския дял ще се извърши по Закона за приватизация и приватизационен контрол. Първоначалната цена от 65 стотинки на акция е определена от лицензиран оценител, според който пазарната стойност на собствения капитал в "Тролейбусен транспорт" е 3 086 000 лева.