Община Пазарджик изготвя анализ на предлаганите от ведомството социални услуги, за да се оцени тяхното качество. Това съобщи Гергана Ичева, зам.-кмет по социална политика и здравеопазване. Проверката ще изясни още и доколко предлаганите дейности достигат реално до потребителите. Резултатите ще бъдат обявени след приключването ѝ.

Години наред Община Пазарджик е сочена като един от най-добрите примери в организирането и предоставянето на социални услуги за местната общност. Неведнъж е получавала и различни отличия от авторитетни организации и институции.

Стана ясно още, че е обявена процедурата за услугата „Домашен социален патронаж“. Целта е да се гарантира, че и занапред 600 души в града и селата ще продължат да ползват патронажна грижа.

През есента на миналата година в областната администрация беше представен анализ на социалните услуги в цялата Пазарджишка област. Тогава стана ясно, че от Картата на социалните услуги липсват резидентни социални услуги за пълнолетни лица със сетивни увреждания, интегрирани здравно-социални услуги за: деца нуждаещи се от постоянна медицинска грижа, за пълнолетни лица, нуждаещи се от постоянна медицинска грижа, за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, резидентна услуга за осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация и за осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и лица жертви на трафик.