Община Мездра информира жителите на общината, които имат непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, телевизори и/или друго електрическо и електронно оборудване, че могат да ги предадат за рециклиране.

Екологичната инициатива стартира  днес - на 1 декември 2022 г. и ще продължи до 23 декември 2022 г.

Отпадъците се приемат всеки делничен ден от 8:00 до 16:00 ч. на адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №2 - Професионална гимназия „Васил Левски“ (бивша ПГ по МСС), след предварително обаждане на тел. 0896 32 49 49 - Десислава Георгиева, сектор „Комунална дейност“ в Общинско предприятие „Чистота“.

За гражданите, които нямат възможност да предадат старите си и непотребни електроуреди на посочения адрес, ОбП „Чистота“ организира безплатно извозване от домовете след предварително обаждане на горепосочения телефон.

Кампанията се реализира във връзка с изпълнение на дейностите през 2022 г. по Програмата за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2021-2028 г. Съгласно сключения договор за сътрудничество, извозването на предаденото на Община Мездра негодно за употреба електрическо и електронно оборудване ще се извършва от организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване „Екобултех“ АД и от Завода за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване „Надин Холд“ ЕООД.

След приключване на кампанията Община Мездра ще обяви събраното количество излязло от употреба оборудване. Очакваните крайни резултати са намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси, с цел осигуряване на чиста околна среда.

За допълнителна информация: тел. 0896 32 49 49 и 0896 18 35 80.