От Община Мездра отправиха апел към жителите да се включат  в Националната  кампания за почистване на 16 септември. За поредна година Община Мездра и Общинско предприятие „Чистота“ ще се присъединят към най-мащабната доброволческа инициатива у нас - Националната кампания „Да изчистим България заедно“ на bTV Media Group, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

Община Мездра призовава жителите и гостите на гр. Мездра и на съставните села в общината, ръководствата на учебни заведения, учреждения, политически партии, неправителствени организации и фирми да вземат активно участие в почистването на обществените територии и на замърсените зони в населените места!

Районите, които са определени за почистване, са:

• старият път за с. Моравица,

• пътят за връх Косматица,

• градският парк в гр. Мездра.

В тази връзка Община Мездра призовава жителите и гостите на гр. Мездра и на останалите населени места в общината, ръководствата на учебни заведения, учреждения, политически партии, неправителствени организации и фирми да вземат активно участие в почистването на обществените територии и на замърсените зони в населените места!

Раздаването на чували и ръкавици на заявилите желание да се включат в екологичната инициатива се извършва от служители в отдел „Устройство на територията, техническа инфраструктура и опазване на околната среда“ (УТТИООС), стая №110 на Община Мездра.

В деня на почистването - 16 септември, гражданите, които искат да се включат в кампанията, също ще имат възможност да получат необходимите чували и ръкавици от Оперативния дежурен по съвет.

 Община Мездра пояснява, че събраните чували с отпадъци трябва да се поставят до контейнерите за смет в града. Местата за събраните отпадъци по селата се определят по преценка на съответното кметство.

За допълнителна информация и получаване на материали: тел. 0885 685 986, отдел „УТТИООС“ в Община Мездра.