Общинският съвет  Кюстендил ще гласува докладна записка, с която иска от Министерството на културата безвъзмездно право на управление на имоти, публична държавна собственост – части от археологическа недвижима културна ценност с категория "национално значение" – "Късноантична и средновековна крепост на хълма Хисарлъка". Искането е за срок от десет години- в този срок община Кюстендил със собствени бюджетни средства и други ресурси ще осигури охраната, обслужването , текущата поддръжка, представянето и популяризирането на крепостта.

С превръщането на Кюстендил във водеща туристическа дестинация е важно да се използва капацитета на всички обществени сгради, които могат да задоволят обществените потребности от местно значение.

Община Кюстендил изпълнява комплекс от мерки, които да доведат до преодоляване несъответствията между богатия и разнообразен ресурсен потенциал и липсата на модерни атракции адаптирани към съвременните пазарни изисквания, се казва в докладната записка.

Сесията на Общински съвет Кюстендил е на 29 февруари.