Община Дупница ще презентира уникалната ГИС (географско-информационна система) платформа за Устройство на територията базирана на точна и актуална информация. Събитието е насрочено на 20.09.2023 год. от 11.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация. Платформата е изключително полезна за всеки и представлява модерна, сигурна и бърза облачна система за достъп от всяка точка на земята без нужда от специализиран софтуер, като е нужен само браузър и интернет връзка. Платформата е достъпна и от телефон, без ограничения на броя хора използващи я, като дава възможност за проследяване и архивиране на всяка промяна. По този начин се дава публично достъпна информация за повече прозрачност в действията на общината.

"Платформата дава възможност във всеки един момент да получите информация, за която ще ви е нужно седмици по институциите. Буквално с няколко клика от телефона или домашния компютър научавате каквото ви е нужно. Ще може да се запознаят гражданите със собствените си имоти, тези, които са обект на сделки, предвидено застрояване... По този начин се съкращават седмици и дори месеци за установяване. И другото важно е, че платформата постоянно ще се надгражда и допълва, за да бъде абсолютно актуална във всеки един момент", коментира кметът на общината и нж.Методи Чимев.

Продуктът е разработен от "Алфагис" въз основа на предоставени изходни данни от общината и Агенция по геодезия, картография и кадастър. С нея ще се даде възможност всеки собственик на имот на територията на Община Дупница да получи информация за устройствените показатели на имота си.