Община Дупница обработи всички документи на сдруженията на собственици, които кандидатстват за финансиране по програмата за енергийно обновяване на жилищните сгради. Крайният срок за входиране в МРРБ е утре, а документи се приемаха до 10 май.

"Общият брой на кандидатстващите е 23 блока. Екипът, който се занимава през цялото време с документацията ще приключи до часове. Готовите ни проектни предложения вече се подават през информационната система за управление и наблюдение, като още днес трябва да приключим с всички. Обемът от работа е много, а и ние бяхме дали възможния най-дълъг срок за подаване, за да можем да дадем възможност на повече сдружения да се възползват. Факт е, че в последните 2 дни преди крайния срок бяха входирани 8-9, които до последно изчакваха документи за комплектоване. Имахме известни опасения, че сме на ръба със сроковете, но важното е, че успяхме с всички", заяви инж.Методи Чимев. "С входирането в МРРБ ангажиментът ни като Община на този етап приключва, тъй като последващата оценка на проектните предложения и резултати са от компетенцията на министерството", допълни инж.Чимев.