Кампания на община Бяла Слатина за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата започва на 26 октомври от 15 ч. с презентация която ще се проведе в художествената галерия на Народно читалище „Развитие 1892”. 

Общо 100 компостери, купени от общината, ще бъдат предоставени на домакинства, които могат да ги разположат в дворовете на къщите или кооперациите си.

Инициативата е част от кампанията на община Бяла Слатина "Компостирай вкъщи", която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци. Заявления могат да бъдат подавани както от граждани, така и от администрациите на училища, детски градини и детски ясли.

Домакинствата получават компостери след подписване на приемателно-предавателен протокол и декларация, че ще го използват по предназначение на територията на Общината.

Освен компостери домакинствата получават допълнително наръчник за компостиране с информация как правилно да компостират своите органични отпадъци, за да получат компост /тор, богата на хумус/.