Министерството на културата публикува за обсъждане проект на нов статут на Националната награда “Христо Г. Данов”. Срокът на обсъждането е 1 месец. Бележки и становища по проекта следва да бъдат изпратени на мейлите на министерството: l.savkova@mc.government.bg, b.lozanova@mc.government.bg.

Националната награда „Христо Г. Данов” е учредена през 1999 г. и се присъжда ежегодно по случай 24 май за принос в българската книжовна култура. На конкурсен принцип се определят и връчват награди в осем категории.

Министърът на културата връчва и една Голяма награда за цялостен принос в националната книжовна култура. Обявяването на наградите се извършва на тържествена церемония в Пловдив, която се провежда ежегодно в къщата-музей „Христо Г.Данов“, а поименният състав на журито се обявява при връчването на наградата.

Промените в проекта касаят въвеждане на Раздел, отнасящ се до регламентиране на Голямата награда за цялостен принос, като е предложена промяна в категориите на конкурса, както и в условията за участие и други.