Държавния план-прием  в V и VIII клас и на допълнителния в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални  гимназии, средните и обединените  училища  на територията  на област  Хасково  за учебната  2023-2024 година ще бъде обсъден днес. Заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие е насрочено за 14 ч. в зала „Марица“. Целта на срещата е да бъдат обсъдени и съгласувани предложенията на РУО-Хасково за държавния план-прием, уточняват от областната администрация.


За миналата учебна година бяха утвърдени 78 паралелки за държавния план-прием в 8 клас на област Хасково, от които 8 дуални. Осмокласници приемаха в 27 училища- 9 професионални гимназии, 4 профилирани, 5 средни училища с професионални паралелки, 5 средни училища с профилирани паралелки, 3 средни училища с професионални и профилирани паралелки и едно обединено училище.