Днес в Областна администрация Видин се проведе работна среща, на която се обсъдиха подготвителните действия на отговорните териториални структури и пътноподдържащи фирми, във връзка с предстоящия зимен сезон . Освен проходимостта на пътищата от републиканската пътна мрежа в област Видин, присъстващите обсъдиха и действията при възникване на усложнена пътна обстановка.

            На срещата присъстваха заместник областният управител Шишман Чаушев, директорът на Областно пътно управление Пламка Радославова, Владимир Герасимов началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Видин,  Димитър Димитров от  РДПБЗН Видин, управители и технически ръководители на пътните фирми „ПСТ-Видин“ ЕООД, „Пътно поддържане-Белоградчик“ ЕООД и „БКС-Бъдинстрой“ АД, както и специалисти от Районните пътни служби Видин, Белоградчик и Кула.

            Представителите на трите пътни дружества, отговорни за поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на областта, докладваха за създадената организация през зимния сезон. От информацията стана ясно, че към настоящия момент фирмите са провели преглед на техниката, осигурени са количества инертни материали и химически вещества на опорните пунктове, както и контрол за осигуряване на нормална проходимост на пътната мрежа. Няма проблеми с организацията по зимното поддържане на републиканската пътна мрежа и фирмите са в пълна готовност за предстоящия зимен сезон.

            В хода на разговорите бяха дискутирани и проблеми свързани с инструктажа на водачите на специализираните автомобили за зимно поддържане и затварянето на пътните участъци за почистване.

            В края на срещата заместник областният управител Шишман Чаушев благодари на присъстващите и отбеляза, че осигуряването на проходими пътища при зимни условия е от първостепенно значение за гарантиране безопасността на участниците в движението.