В залата на Община Твърдица се проведе обществено обсъждане на концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) , които предвиждат изпълнение на дейности на територията на Община Твърдица. На срещата кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова – Златева, кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и Весела Омайникова – управител на Областен информационен център Сливен запознаха присъстващите с концепциите, върху които работят.

BG16FFPR003-2.001-0079 "Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион", с водещ кандидат Община Нова Загора с партньори: Община Сливен, Община Твърдица, Сдружение „Ню Лайф“ Нова Загора, ЕТ Пейчо Танчев Пуров, „ВИП“ ООД, Средно училище „Иван Вазов“, Основно училище „Злати Терзиев“, НЧ „Паисий Хилендарски -1928“, НЧ „Петко Енев – 1932“, НЧ „Пробуда – 1928“, НЧ „Деско Кръстев – 1902“.

Може да подкрепите концепцията чрез онлайн анкета: https://forms.gle/vJsvWoU7biWRrVfx5