Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 26 януари (четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 47 точки. Ще бъде гласувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33/2018 г. на Общинския съвет – Плевен, за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен.

Внесено е предложение за изразходване на средствата от дължимите отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците през 2023 год. чрез вътрешни компенсирани промени. Ще бъде обсъдено прекратяване членството на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Регионален бизнес център Плевен“. Кметът Георг Спартански предлага общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо–глухи лица от Общинската администрация“. Детска кухня Плевен ще бъде категоризирана като Комплекс за детско хранене с капацитет 2 400 порции дневно.