Иновативно училище „П.Р. Славейков“ в Бургас отвори днес врати за всички с поглед към перспективите на образованието, новите парадигми в обучението и педагогиката на новото хилядолетие. През целия ден – до 17.00 часа, родители, бъдещи първокласници и гости, имат възможност лично да се да се убедят в условията за обучение, да разгледат класните стаи, компютърните кабинети и в разговор с ръководството на училището и преподавателите да получат точна и навременна информация за възможностите за прием.

Фокусът днес е поставен върху образованието на цяло едно поколение и е съобразен със стремежа на педагозите да отговорят на реалните нуждите на децата и обществото, да насърчат у тях таланта, уменията и потребността от знания.

„Педагогическият екип в нашето училище е силно мотивиран. Учителите са креативни, отворени са към най-новото в образователния процес. Стремежът е трудният учебен материал да бъде поднесен по най-достъпния и любопитен за децата начин. Всъщност, това е и основният фокус - учене през силата на екипната креативност“, каза пред Дарик Пепа Петрова, зам.-директор на училище „П.Р. Славейков“. Тя акцентира върху новите педагогически методики, които надграждат класическите форми на обучение - монотонността в традиционния урок е заменена с новаторски подход и интердисциплинарност в обучението, което включва в учебната дейност всички познавателни умения.

"Творческият подход в науката дава и своите резултати", коментира и Елина Гюрова, чиито деца са възпитаници на училището.

„Избрах „П.Р. Славейков“, защото това е училището на нашето семейство. В него са учили всички родственици на децата ни. Всяко училище си има своите преимущества, но най-голямото преимущество на Славейковото училище е, че тук са едни от най-добрите специалисти в цял Бургас. А за мен това е най-важното. Показателен е и следният пример – 18 от 27 ученици от един клас са приети в две от най-елитните гимназии в Бургас. А това е отличен атестат“, каза Гюрова.

Чуйте още от Елина Гюрова и зам.-директора на училище "П.Р. Славейков" в Бургас Пепа Петрова в звуковия файл.