Многофункционалната спортна зала „Арена Русе” отново се превръща в основна част от организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите за Народно събрание на 2-и октомври тази година. Затова се споразумяха областният управител Анатоли Станев и изпълнителният директор на съоръжението Любомир Христов. Целта е да се избегнат опашки при предаването на протоколите от вота и така да се съкрати до минимум времето за тяхната обработка.

Ще има възможност и за наблюдение на процеса през цялото време. Освен това се цели и осигуряване на достатъчно голямо пространство и съответно свеждане до минимум на риска от заразяване с Ковид-19. Залата ще бъде на разположение за нуждите на Районната избирателна комисия от 30-и септември до 3-и октомври, т.е. до окончателното приключване на всички изборни мероприятия. Предвидено е там да се извърши и отчитането на резултатите в преброителни пунктове на „Информационно обслужване“.