Организирането и провеждането на професионално обучение за спасители, които могат да реагират във всяка кризисна ситуация, обсъди областният управител на Пазарджик Трендафил Величков с ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. На срещата присъстваха директорът на ЦСПП - Пазарджик комисар Станимир Калоферов и главният секретар на Областна администрация Светлан Карталов. 

Областният управител мотивира предложението си с крайната необходимост от обучени спасители, които да имат професионална подготовка и да участват в преодоляването на различни кризисни ситуации – бедствия, аварии, катастрофи. Трендафил Величков отправи предложение към доц. Видолов съвместно с Националната асоциация на доброволците в България и Академията на МВР да се използва базата на Центъра за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) - Пазарджик, опита на преподавателите и добрите традиции в обучението на кадри, за да се организира и проведе обучение за професионални спасители.

Ректорът на Академията изрази принципното си съгласие за развиването на такъв тип обучение в Центъра в Пазарджик, което ще бъде в интерес на Академията и на обществеността в региона, където има традиции в доброволчеството. За практическото обучение ще се използват учебни полигони и площадки, където вече има необходимата техника и оборудване с идеята това обучение да се надгражда и усъвършенства във времето.

Величков допълни, че всички, които се включват да помагат в кризисни ситуации, го правят с голям ентусиазъм, но е изключително важно тези хора да бъдат подготвени, да спасяват и едновременно да пазят себе си и околните.

Предстои да бъде изготвена програма на обучението за спасители, план и модули, които да обхващат различните видове спасяване, при различни климатични условия с подходящи практически занятия. Идеята е да има първоначално базово обучение по спасяване, а впоследствие специализация по направления - неотложни аварийно-възстановителни работи, инженерно-спасителни дейности, дейности по локализиране и гасене на пожари, медицински дейности, дейности по радиационна, химическа и биологична защита, хуманитарни операции.