Областният управител Стефан Красимиров   оспори в съда решения № 287, № 288, № 289 и № 290 по Протокол № 34 от заседание, проведено на 28.01.2022 г. от Общинския съвет – Борован.

Решенията бяха приети по предложения на кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова, внесени след датата на прекратяване на правомощията й. С тези свои решения Общинският съвет отказва  поисканото от ДП “Управление и стопанисване на язовири“ извеждането от експлоатация на язовирните стени на 4 язовира в землището на община Борован.

След като областният управител върна за ново разглеждане тези решения със своя заповед от 08.02.2022г., на своето заседание на 23.02.2022 г. Общинският съвет в Борован трябваше да ги разгледа и да се произнесе с нови.

От ресорната комисия бяха внесени проекти всяко едно от тях да бъде отменено като незаконосъобразно.

Преди всяко едно гласуване обаче общинският съветник Иглика Сълковска си дава „отвод“ и не гласува, като така  лишава заседанието от кворум. По тази причина проектите за решения, макар и гласувани единодушно от останалите 6 присъстващи съветници,  не са приети. Съгласно чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. В случая обаче чрез приложените процедурни трикове изобщо липсва произнасяне.

По тази причина   областният управител упражнява правомощието си по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА да оспори решенията пред Административен съд – Враца, като  незаконосъобразни.

Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация - Враца в раздел „Върнати решения на Общински съвет“.