Управителят на Област Плевен Иван Петков проведе на 26-ти септември, работна среща във връзка с осъществяване на организационно-техническа подготовка на изборите за народни представители на 2 октомври. В рамките на срещата, която се състоя в заседателната зала на Областна администрация, бяха преговорени набелязаните действия за успешното произвеждане на изборите, уточнени бяха мерките, които следва да се предприемат за организирането и посрещането на секционните избирателни комисии в нощта на изборите, когато ще предават протоколите си в Районната избирателна комисия.

На срещата присъстваха: директорът на ОДМВР – Плевен, началникът на РДПБЗН – Плевен, управителят на „Информационно обслужване“ АД, кметът на Община Плевен, директорът на РЗИ Плевен, заместник председателят на РИК 15 Плевен, представители на Центъра за Спешна медицинска помощ – Плевен, Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен, „Електрохолд България“ АД. Всички те бяха предварително запознати с изготвения оперативен план за действие в нощта на изборите. Срещата се проведе в присъствието на заместник областния управител Александър Трайков и главния секретар на Областна администрация Ирена Христова – ръководител на техническия екип за осъществяване на организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите.

Началникът на РЗИ информира, че епидемиологичната обстановка в областта е устойчива и спокойна, под 80 на 100 хил. души е заболеваемостта. От мерките важат единствено тези за дезинфекция и отстояние на 1,5 метра в закрити пространства, като няма изискване за маски. Както е известно те продължават да се изискват единствено в лечебни заведения, болници и социални заведения. В този смисъл в деня на изборите няма необходимост от лични предпазни средства – маски, ръкавици.

От РЗИ информираха още, че е създадена организация и са обезпечени дежурствата на техни служители във връзка с предоставяне на информация от Единния информационен портал COVID – 19, за желаещите да гласуват в подвижна секционна избирателна комисия.

Лицата от съответната община, които ще отправят запитване към РЗИ да бъдат определени със заповед на кмета, като РЗИ бъде своевременно информирана за това, с оглед запазване конфиденциалността на личните данни и канализиране реда за предоставяне на тази информация.

Областният управител Иван Петков се ангажира да информира кметовете от област Плевен за това решение.