Областният управител Маринчо Христов приветства ръководството и студентите на Инженерно-педагогическия факултет- Сливен, към Технически университет –София на състоялото се днес откриване на новата академична 2023/2024 година.

„Вашият университет се развива и продължава да заема своето достойно място на картата на успешните учебни заведения в страната. Той ви дава възможност за развитие и реализация не само в България, но и в рамките на Европейския съюз и извън него. Нашият мъдър народ е казал, че стъпвайки на много книги се вижда по-надалеч ,така и вие гледайте да виждате по-надалече, учете и развивайте вашето творческо мислене, защото вашите инженерни специалности спомагат за глобалното и технологично развитие на света.“, каза областния управител в своето обръщение.

На церемонията по откриване присъстваха още представители на местната власт, на РУО, представители на политически партии и други гости.

Инженерно-педагогическият факултет (ИПФ) в гр. Сливен е основан през 1986 г. и е изнесено звено на Техническия университет (ТУ) – София. Във факултета се обучават студенти по бакалавърски, магистърски и докторски програми. Завършилите обучението си получават диплом за висше образование с образователно-квалификационната степен “бакалавър” или “магистър”. Получените дипломи са конкурентноспособни не само в страните от Европейския съюз, но и в много други извън него. Отличително за ИПФ е задължителното паралелно обучение на студентите от бакалавърските програми по педагогическа подготовка, в резултат на което те получават и свидетелство за професионална квалификация „учител“.