На 24 март, в Областна администрация Плевен, „Демакс“ АД, София достави изборните книжа, оборудване за видеонаблюдение и ролки с хартия за машинно гласуване във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 2 април.

Това стана в присъствието на представител от техническия екип за осъществяване на организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите, под ръководството на главния секретар на Областна администрация Ирена Христова, ръководител на екипа и представители на РИК - 15 Плевен.

На 27 март, понеделник се очаква да пристигнат печатите на секционните избирателни комисии/ подвижните секционни избирателни комисии. В същия ден по одобрен от Областния управител на Област Плевен Иван Петков график, от 13:00 часа, в зала „Плевен“ на Областна администрация ще започне раздаването на изборните книжа и материали заедно с печатите на единайсетте общини от Област Плевен.

На 28 март в 8:00 часа в плевенската печатница „ЕА“ ще се осъществи предаването на изборните бюлетини на упълномощени представители от Областна администрация Плевен и представители на РИК-15 Плевен. Създадена е необходимата организация по осигуряване на охрана от МВР при транспортиране на бюлетините до сградата на Областна администрация Плевен.