На 27 април 2023 г., четвъртък, от 9,30 до 15,30 ч., Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) ще се включи за шести път в инициативата на Джуниър Ачийвмънт-България „Мениджър за един ден".

Младият мениджър, ученик от ПГ „Проф. Асен Златаров”- Видин, ще участва в реалния работен процес на центъра, като в позицията си на управител, ще координира дейностите по подготовка на предстоящата информационна кампания на ОИЦ-Видин и предоставянето на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за финансиране от Европейските фондове.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране на Eвропейските фондове при споделено управление, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.