Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението във Варненска област. Към 31 декември 2022 г. населението на областта е 430 847, с 356 души по-малко в сравнение с предходната година. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

От преселващите се в страната 7 114 души са избрали област Варна за свое ново местоживеене. В  миграционния поток към Варна най-многобройни са жители на столицата София ( 9.2%),  областите Добрич (8.6%) и Шумен (6.2%). Най-малко преселили се в област Варна има от областите Смолян, Перник, Кюстендил и Кърджали.

През 2022 г. 1 734 души са променили своя настоящ адрес от област Варна в чужбина, а 3 263 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Варна.

Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на разводите. През 2022 г. в Варненско са сключени 1 806 брака - със 162 по-малко спрямо предходната година. Броят на разводите е 692, със 134 по-малко от регистрираните през 2021 година.

През 2022 г. броят на извънбрачните раждания в област Варна е 2 364, или 59 % от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (69 %) е по-висок отколкото в градовете (57 %),  сочи още статистиката.