На 24.04.2024 г. в МБАЛ- Левски ЕООД се проведе заключителна среща-дискусия по проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”. В срещата участваха зам.кметът на Община Левски - Елка Ангелова, Директорът на бюрото по труда - Любка Миланова, Преслава Димитрова - ръководител на Института за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД, партньор и координатор, заетите по проекта, представители на медиите.

Евгения Иванова, управител на болницата и ръководител на проекта отчете една изключително ползотворна година с успешното създаване на заетост на 7 трайно безработни  лица с осигурена работа и  обучение в реална среда за болногледачи и здравни асистенти.

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постижения

Създадената по проекта система за дигитална рехабилитация „Нирвана” се прилага с изключително добри резултати при работата с пациенти.

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постижения

 Високотехнологичният инструмент „Нирвана”, базиран на виртуална сензорна реалност за рехабилитация на пациенти с невромоторни нарушения и когнитивен дефицит подобрява с целенасочена игрова дейност в стимулираща аудио-визуална среда  състоянието на пациентите.

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постижения

Рехабилитацията с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика и солната стая – халотерапия са приложени на сто процента и дават много добри резултати и добри отзиви от пациентите, отчете Евгения Иванова.

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постижения

Системата за дигитална рехабилитация е едно вълшебство, защото  отчита веднага реалните постижения, а за болните хора тази възможност е изключително ценна, подчерта г-жа Иванова.

Заедно с традиционната рехабилитация в Отделението по физиакална и рехабилитационна медицина, те допринасят за подобряване здравословно състояние и за връщането на пациентите  към нормалната среда, което е изключително постижение.

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постижения

Съвместното прилагане на системата "Нирвана" с другите рехабилитационни методи на отделението по физиотерапия е впечатляващо, защото пациентите придобиват по-бързо самостоятелност и интересът им е голям, сподели и началникът д-р Теодора Паякова.

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постижения

Залата за дигитална рехабилитация „Нирвана” и Солната стая носят името на д-р Илинка Илиева, в почит и в памет към лекаря-рехабилитатор, който дава идеята и работи  за внедряване на иновативните методи за лечение в болницата.

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постижения

Участниците в срещата имаха възможността да видят демонстрация на иновационните медицински физиотерапевтични услуги – Нирвана и Солна стая с участието на наетите по проекта безработни.

Нирвана  в МБАЛ- ЛЕВСКИ  е втората в страната ,която работи и за нуждаещи се, които не са  пациенти  на болницата .Осигурен е свободен достъп за хората  с двигателни проблеми , след инсултни състояния, деца аутисти ,хора с множествена склероза и др.

 МБАЛ- Левски ЕООД и Институтът за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД за първи път подготвят и осъществяват проект по програмата за местно развитие и намаляване на бедността и включване на уязвимите групи, отчете  координаторът на проекта Преслава Димитрова с благодарност за много добрият мениджмънт на управителя  на болницата и отзивчивостта на Бюрото по труда  в Левски.

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постижения

Достъпът до „Нирвана” и Солна стая беше безплатен до момента за всички хора, отчете ръководителят на проекта Евгения Иванова.

Здравната услуга „Нирвана” ще продължи да работи безплатно до 30 септември, а Солната стая ще работи по ценоразпис, като децата ще продължат да ползват безплатно Солната стая до 30.09.2024г. За възрастните цената за една процедура от 40 мин. е 15 лв., но ако придружават деца и за тях ще е безплатно.Пациентите на болницата не заплащат здравните услуги

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постиженияНовите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постиженияНовите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постиженияНовите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ - Левски вече една година отчитат реални постижения

Проектът BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги” по програма  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021г., е на стойност  297 хил.лв, от които  болницата в Левски оперира и изразходва 282 хил. лв.